Pat Község

története

Pat község Zala megye délkeleti részén, közvetlenül a megyehatáron helyezkedik el.
Történelme során előbb Zala megyéhez, majd a 18.sz. közepétől Somogy megyéhez
tartozott egészen 1948 augusztus 1-ig. Ezen időponttól ismét Zala megyéhez tartozik.
Először 1332-ben említik a települést a pápai tized jegyzékben , Potoch néven.

 

A 15. században a Kanizsai család birtokaihoz tartozik Pooth néven, de 1445-ben eladták
várnagyuknak, Bakónoki Török Lászlónak, aki felvette a Pathi előnevet. 1486-ban
azonban a birtok felét át kellett adnia Tolnai Bornemissza János alkincstárnoknak.

 

A 16. század elején a birtokot a tóthi Lengyel család szerezte meg, azonban a 17. század
közepén a török hadjáratok, vagy a járványok miatt a település elnéptelenedett.
Kanizsa 1690-es felszabadulása idején Patt mint puszta szerepel a felmérésekben.

 

A 17. század végén és a 18. század első évtizedeiben többen is igényt tartottak a
területre ( Ropoly Miklós, Széchenyi György, Thury család ), de a tóthi Lengyel
család bizonyította tulajdonjogát a birtokhoz. Tőlük bérelte a birtokot Somssich
Antal, Somogy megye alispánja, aki az 1730-as években itt is lakott.

Az 1769-72-es Urbárium szerint Path egy részének, majd később az egésznek a birtokosa Vrancsics
Pál ezredes lett. Tőle Boronkay József vette meg 1791-ben a birtokot, majd lánya
házassága révén szállt át a birtok gr. Festetics Imrére a 19. század elején. gr. Festetics
Imre halála után fia Miklós vette át a birtokok irányítását, de pénzügyi gondok miatt
eladta a család 1832-ben gr. Zichy Károlynak.

 

A falu népességét az 1750-60-as években magyar katolikus családok alkották és csak
az 1760-as évek végén, az 1770-es évek elején települtek be evangélikusok
( zömében a vend vidékről) . Az 1770-es éveket követően gyorsan nőtt a falu
lakossága, 1785-ben már közel 200 fő volt. A népesség folyamatosan nőtt a 19. és a
20. században is, 1930-ban Pat lélekszáma meghaladta a 600 főt.

 

Ezt követően elindult a csökkenés, és napjainkban a falu lélekszáma szinte azonos az 1785. évi
lélekszámmal. Az az időpont, amikor a mai leszármazottak ősei többségében már
letelepedtek, 1769.

Bővebben a falu történetéről az alábbi blogban olvashatunk: www.pativagyok.bloglap.hu