Pat története


Pat község Zala megye délkeleti részén, közvetlenül a megyehatáron helyezkedik el.
Történelme során előbb Zala megyéhez, majd a 18.sz. közepétől Somogy megyéhez
tartozott egészen 1948 augusztus 1-ig. Ezen időponttól ismét Zala megyéhez tartozik.
Először 1332-ben említik a települést a pápai tized jegyzékben , Potoch néven. A 15.
században a Kanizsai család birtokaihoz tartozik Pooth néven, de 1445-ben eladták
várnagyuknak, Bakónoki Török Lászlónak, aki felvette a Pathi előnevet. 1486-ban
azonban a birtok felét át kellett adnia Tolnai Bornemissza János alkincstárnoknak. A
16. század elején a birtokot a tóthi Lengyel család szerezte meg, azonban a 17. század
közepén a török hadjáratok, vagy a járványok miatt a település elnéptelenedett.
Kanizsa 1690-es felszabadulása idején Patt mint puszta szerepel a felmérésekben. A
17. század végén és a 18. század első évtizedeiben többen is igényt tartottak a
területre ( Ropoly Miklós, Széchenyi György, Thury család ), de a tóthi Lengyel
család bizonyította tulajdonjogát a birtokhoz. Tőlük bérelte a birtokot Somssich
Antal, Somogy megye alispánja, aki az 1730-as években itt is lakott. Az 1769-72-es
Urbárium szerint Path egy részének, majd később az egésznek a birtokosa Vrancsics
Pál ezredes lett. Tőle Boronkay József vette meg 1791-ben a birtokot, majd lánya
házassága révén szállt át a birtok gr. Festetics Imrére a 19. század elején. gr. Festetics
Imre halála után fia Miklós vette át a birtokok irányítását, de pénzügyi gondok miatt
eladta a család 1832-ben gr. Zichy Károlynak.
A falu népességét az 1750-60-as években magyar katolikus családok alkották és csak
az 1760-as évek végén, az 1770-es évek elején települtek be evangélikusok
( zömében a vend vidékről) . Az 1770-es éveket követően gyorsan nőtt a falu
lakossága, 1785-ben már közel 200 fő volt. A népesség folyamatosan nőtt a 19. és a
20. században is, 1930-ban Pat lélekszáma meghaladta a 600 főt. Ezt követően
elindult a csökkenés, és napjainkban a falu lélekszáma szinte azonos az 1785. évi
lélekszámmal. Az az időpont, amikor a mai leszármazottak ősei többségében már
letelepedtek,
1769.

Bővebben a falu történetéről az alábbi blogban olvashatunk: www.pativagyok.bloglap.hu

10629392_809755309063308_4731923931386328797_o

CÍMER LEÍRÁSA ÉS JELENTÉSE:

Tervezés időpontja: 2000-ben

„ Pat címerének záró formája PAJZS alakú. Ez jelenti a Teremtő OLTALMÁT. A PAJZS közepét egy ARANY KERESZT jelöli ki. Az ARANY KERESZT ELJEGYZÉST jelent. Ez FEKETE SZÍN környezetében látható. A FEKETE SZÍN, ha más színekkel együtt jelenik meg, FELFOKOZZA A MELLETTE LÉVŐ JELKÉPEK és SZÍNEK JELENTÉSÉT. Nézzük meg mit mutat a középpontban lévő, VÖRÖS SZÍNŰ PAJZS és belseje. Először is tudjuk meg mi a VÖRÖS SZÍN jelentése: ez nem más mint AZ ÉLET és a GYORSAN MEGVALÓSULÓ ÁLOM jelképe. Mivel PAJZSOT színez a VÖRÖS, arra is gondolhatunk, hogy a Teremtő OLTALMAZZA AZ ÉLETET, a GYORSAN MEGVALÓSULÓ ÁLMOKBAN.
Nézzük, mi van a VÖRÖS PAJZS KÖZEPÉN: Egy FEKETE HÁTTERŰ KÖR; a KÖR mit jelent? A TELJES ÉLETET jelenti, és azt, hogy a TÖKÉLETESSÉGRE VÁGYAKOZOL. A KÖR belsejében azt látjuk, hogy felszökik kettő EZÜST SZÍNŰ SZARVAS. Jellemző rájuk, hogy patájukkal érintkeznek. Ezt a jelenetet úgy is megfogalmazhatnám, hogy EGY ÚTON JÁRNAK MINDKETTEN. Most azt kell megtudni, hogy a SZARVAS állat mit, vagy kit jelképez. A magyar népművészetben a SZARVAS AZ  INTELLIGENS, és SZABADBAN ÉLŐ ÁLLAT, aki belső érzékenységének köszönhetően AZ EMBERI LÉLEK JELKÉPÉVÉ VÁLT. Itt EZÜST SZÍNÜK van. De mit jelent az EZÜST SZÍN. A HOLDAT és a VÁLTOZÉKONYSÁGOT jelképezi. Ezek után próbáljunk hunyorított szemmel, hosszan nézni a hét FELUGRÓ SZARVAS ZÁRÓVONALÁRA, s benne a két SZARVASFEJRE. Kis idő múlva előtűnik egy göndör sörényű OROSZLÁNFEJ. Ez látomásszerű jelkép. De mit jelöl az OROSZLÁNFEJ: KÍVÁNSÁGOD TELJESÜL; HASZNOS DOLOG és JÓLÉT A JELENTÉSE.

Ezzel a címerben lévő jelképek jelentését sorra megismertük, s nincs más dolgunk, mint hogy mondatba, fogalmazott gondolatainkat beolvassuk a címer jelképéről: A JELOLVASÁSBAN először haladjunk kívülről befelé, majd fordítva, belülről kifelé. Gondolatunk kimondatja velünk a címer tanítását, a lelkünk megerősítése létrejön a jelkép látása, és a jelszavak értelmezése által.”